Η Γαστρεντερολογία (αγγλικά: gastroenterology) είναι κλάδος της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.
 
Η ηπατολογία αποτελεί ένα ειδικότερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της γαστρεντερολογίας.
 
Με τον όρο παχυσαρκία εννοούμε την αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε αύξηση της ποσότητας του λίπους που περιέχει